Om du kommer norrifrån:

- Kör E6 söderut och tag av vid avfarten Lindome , Spårhaga.

- Sväng höger mot Lindome och kör över viadukten. (över E6)

- Fortsätt rakt fram ca. 1 km.

- Sväng till höger i rondell mot Anneberg.

- Kör ca 2 km. Sväng till höger mot Anneberg.

- Sväng vänster efter viadukten mot Alafors.

- Fortsätt rakt fram och håll till vänster mot Mariedahls Gård vid bron efter ca. 1 km.

- Efter ett par hundra meter ser du gården. (Följ skyltarna)

 

Om du kommer söderifrån:

- Kör E6 mot Göteborg tag av vid avfarten Kungsbacka , Varla.

- Följ vägen i vänster körfält rakt fram genom rondellen.

- Fortsätt till nästa rondell där du svänger vänster mot Anneberg.

- Kör ca. 2 km. Sväng till vänster mot Anneberg.

- Sväng vänster efter viadukten mot Alafors.

- Fortsätt rakt fram och håll till vänster mot Mariedahls Gård vid bron efter ca. 1 km.

- Efter ett par hundra meter ser du gården. (Följ skyltarna)